Головна »»» C++ Builder

Пріоритет операцій C++

Пріоритет Оператор Опис Асоціативність
1 :: Область видимості зліва-направо
2 ++   -- Сіфіксний/постфіксний інкремент та декремент
() Виклик функції
[] Звернення до масиву по індексу
. Вибір елемента по посиланню
−> Вибір  елемента по посиланню
3 ++   -- Префіксний інкремент та декремент зліва-направо
+    Унарний плюс і мінус
!   ~ Логічне заперечення і побітовое заперечення
(type) Приведення до типи type
* Indirection (розіменування)
& Адреса
sizeof Розмір
newnew[] Динамічне виділення пам'яти
deletedelete[] Динамічне звільнення пам'яти
4 .*   ->* Вказівник на член зліва-направо
5 *   /   % Множення, ділення та остача
6 +    Додавання та віднімання
7 <<   >> Побітовий зсув вліво і зсув вправо
8 <   <= Менше, менше-рівне
>   >= Більше, більше-рівне
9 ==   != Рівне, нерівне
10 & Побітовое І
11 ^ Побітове XOR 
12 | Побітове OR
13 && Логічне AND
14 || Логічне OR
15 ?: Тернарна умова зліва-направо
= Пряме присвоювання 
+=   −= Присвоєння з додаванням чи відніманням
*=   /=   %= Присвоєння з множенням, діленням та остачею
<<=   >>= Побітовий зсув вліво, вправо
&=   ^=   |= Присвоєння з операціями AND, XOR та OR
16 throw Throw оператор (генерація виключних ситуацій)
17 , Кома зліва-направо
 
24.01.2014
2277 переглядів